Fight

Ashley Yoder vs. Mackenzie Dern

UFC 222 - March 3, 2018

FOTN Score
60%   7 ratings
My Rating
? / 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ashley Yoder
0 - 0 - 0
54% Avg. Fight Score

Mackenzie Dern
0 - 0 - 0
65% Avg. Fight Score

Pro Reviews


No Pro Reviews Yet
Fan Reviews


No Fan Reviews Yet