Fight

Jamie Mullarkey vs. Khama Worthy

UFC 260 - March 27, 2021

FOTN Score
88%   11 ratings
My Rating
? / 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jamie Mullarkey
0 - 0 - 0
82% Avg. Fight Score

Khama Worthy
0 - 0 - 0
87% Avg. Fight Score

Pro Reviews


No Pro Reviews Yet
Fan Reviews


No Fan Reviews Yet