Fight

Merab Dvalishvili vs. Cody Stamann

UFC Fight Night Reyes vs Prochazka - May 1, 2021

FOTN Score
80%   9 ratings
My Rating
? / 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Merab Dvalishvili
0 - 0 - 0
69% Avg. Fight Score

Cody Stamann
0 - 0 - 0
71% Avg. Fight Score

Pro Reviews


No Pro Reviews Yet
Fan Reviews


No Fan Reviews Yet