Fight

Sean Strickland vs. Krzysztof Jotko

UFC Fight Night Reyes vs Prochazka - May 1, 2021

FOTN Score
69%   10 ratings
My Rating
? / 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sean Strickland
"Tarzan"
17 - 1 - 0
68% Avg. Fight Score

Krzysztof Jotko
17 - 1 - 0
66% Avg. Fight Score

Pro Reviews


No Pro Reviews Yet
Fan Reviews


No Fan Reviews Yet